Vážení hostia, vítame Vás v našej Villa Victoria a prajeme Vám príjemný pobyt v Liptovskom Jáne.

Personál Villy sa bude snažiť Vám splniť vaše želania a pripomienky , aby sme prispeli k úžasne prežitému pobytu u nás, na ktorý dlho nezabudnete!

1. ZAČIATOK A KONIEC POBYTU

Izby sú hosťom k dispozícii od 15.00 hod v deň príchodu. V deň odchodu je potrebné izby uvoľniť do 10.00hod. Poprípade po dohode s majiteľom.

2. NOČNÝ KĽUD

Vchodové dvere sa spravidla zamykajú o 22.00 hod. Ak sú dvere zamknuté, použite svoj kľúč od izby, ktorým sa vchodové dvere dajú otvoriť a zamknúť. Zamknite za sebou a pozhasínajte svetlá v spoločných priestoroch. Nočný kľud platí od 22.00hod do 07.00hod na poschodí villy, kde sú izby. V uvedenom čase nerušte ostatných hostí predovšetkým hlasným rozprávaním a hlučným pohybom na schodisku. Na príjemné posedenie a spoločenské hry môžte využiť priestory v miestnosti pri kuchynke, alebo v miestnom bare so spoločenskou miestnosťou s krbom. V detskom kútiku. Nočný kľud platí podľa nariadenia obce aj v záhrade a pred domom. V prípade porušení nariadenia a uložení pokuty , ako aj za daľšie riešenie priestupkov zodpovedajú výlučne hostia.

3. POŠKODENIE MAJETKU VILLA VICTORIA

Akékoľvek poškodenie zariadenia, majetku budovy a záhrady, vrátane dekorácie a zelene, bude účtované v celom rozsahu k náhrade. Premiestňovanie nábytku v izbách je možné len po dohode s majiteľom. Za stratu kľúča sa účtuje poplatok 50€.

4. ZÁHRADNÉ ATRAKCIE PRE DETI

Deti smú využívať záhradné atrakcie (pieskovisko, hojdačka, trampolína, šmykľavka, zahradný domček), len v sprievode zodpovednej osoby a na vlastné nebezpečenstvo. Skákať na trampolíne smú deti vo veku od 3 do 13 rokov po jednej osobe!!!

5. ZVIERATKÁ

Prosíme našich hostí, aby sa k zvieratkám správali mierumilovne, nekrmili ich bez povolenia a prítomnosti personálu. Nevstupovali k zvieratkám do ohrady a bez zodpovedného dozoru. Prítomnosť detí pri zvieratkách je na vlastné nebezpečenstvo rodičov.

6. MANIPULÁCIA S OHŇOM

V krbe, ktorý je v reštaurácii môže zakladať oheň, len osoba nato určená! Krb sa využíva na vykurovacie účely. Poprípade po dohode s hosťami na spríjemnenie večerného posedenia. (v mesiacoch október-máj) Vonkajšie ohnisko je prispôsobené na malé grilovacie aktivity. Drevo na grilovanie je možné si zakúpiť u majiteľa. K dispozícii je malý grill, drevené uhlie si môžete zakúpiť vo ville u personálu.

7. KUCHYŇKA

Používanie kuchyňky je prispôsobená na malé variace úkony pre naších najmenších hostí. (varenie čaju, kaše, zohriatie mliečka…) Potraviny na konzum pre detička odkladajte v chladničke a priestoroch kuchyňky. Pri konzumácii jedál využívajte jedálničku pri kuchyňke. Po použití riadu ho odložte na miesto na to určené čisté a suché. Udržujte poriadok a čistotu v spoločných priestoroch villy.

8. SEPAROVANÝ ODPAD

Prosíme našich hostí , aby separovali odpad do nádob na to určených, ktoré sú umiestnené v kuchyňke. Separujeme plasty, sklo, papier a zmiešaný odpad.

9. FAJČENIE V OBJEKTE

Fajčenie je v celom zariadení a objekte zakázaný. Dovolené je len vo vonkajších priestoroch na miestach na to určených, kde sú k dispozícii popolníky.

10. CENNÉ PREDMETY

Je možné si ich uschovať u majiteľa v trezore. Za cennosti ponechané na izbách a v spoločných priestoroch villy zodpovednosť nesie majiteľ cenností.

11. POBYT SO ZVIERATKAMI

Pobyt s akýmkoľvek zvieratkom vo ville nie je možný.

12. ZÁLOHOVÁ PLATBA A STORNO POPLATOK

Pobyt vo VILLA VICTORIA je záväzne rezervovaný, až po zaplatení zálohovej platby po dohode s majiteľom. Storno poplatok bude vrátený v plnej sume, len v prípade, ak pobyt vopred rezervovaný bude zrušený do 5 dní pred nástupom.

VÁŽENÝ HOSTIA! VAŠIM REZERVOVANÍM POBYTU U NÁS, SÚHLASÍTE S UBYTOVACÍM A PREVÁDZKOVÝM PORIADKOM A ZAVAZUJETE SA HO DODRŽIAVAŤ V PLNOM ROZSAHU.

ĎAKUJEME A TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU !