You are here

Loĝigo

En Villa Victoria ni donas loĝigon de familia loĝtipo konvena precipe por familioj kun infanoj,sed ankaŭ individualajn restadojn. Maksimuma kvanto estas 28 personoj. Per nia sinteno kaj agrabla hejmeca atmosfero ni klopodas esti plejmulte helpkomplezaj al niaj gastoj, ke vi ĉiuj sentu ĉe ni la plej agrable kaj via libertempo en Villa Victoria plenumu viajn plejbonajn atendojn. Ni donas loĝadon en 7 ĉambroj kaj unu duĉambra apartemento kun kuirejeto. Per hejma manĝado, kiun preparas eminenta kuiristo kun multjaraj spertoj en eksterlando, kiu volonte kontentigos viajn dezirojn. Strukturo kaj ekipaĵo de ĉambroj:

  • ĉambroj - dulitaj
  • ĉambroj - trilitaj
  • 1 ĉambro - kvarlita
  • kvarlita luksa ĉambro kun kuirejeto kun eliro al teraso.
  • duĉambra apartemento kun kuirejo por 4 personoj.

En ĉiu ĉambro oni eblas uzi aldonliton, alivindan tableton, bansidilon kaj ŝtupeton al lavujo pro malaltaj infanoj, noktujon, lignan liteton. Ĉiu ĉambro estas ekipita per propra banĉambro kun necesejo kaj duŝangulo, TV kun digitala akcepto, senpaga WIFI alligilo al interreto kaj centrala hejtado. Plue, ĉe ni troviĝas manĝejo kun verŝotablo kaj fajrujo por 30 personoj, kiu servas kiel manĝejo, koktelejo kaj amuzejo. La ejo estas destinita por ripozo, agrabla kunsido ĉe altkvalita kafo, bona vino kaj elkranita biero, ankaŭ dum bona manĝado, amuzo kaj komunaj ludoj. Ĝi estas taŭga por aranĝi societaj aranĝoj, ekzemple: familiaj solenoj, renkontiĝoj, kursoj, kristnaskaj kunsidoj ktp. En malantaŭa parto situas porinfana anguleto kun multaj ludiloj kaj societaj ludoj. Kuireja anguleto por simpla preparo de manĝaĵo pro la plej magrandaj vizitantoj troviĝas en subteretaĝo. Ĉi tie troviĝas ankaŭ moderna bakujo, rapidkuira ujo, fritujo kaj por komforta manĝado ankaŭ infana sidejo kaj porinfana anguleto. En nia pensiono estas al dispono memstara lernoĉambro pro 18-20 personoj.